Strona rozpoczynająca Strona rozpoczynająca Polski
Nowości Nowości
Obraz Obraz choroby
System immunologiczny
Choroby autoimunizacyjne
Reumatyzm
Diagnoza
Diagnoza problemy
Udział organów
Problemy skóry
Badania krwi
Seksualność/
Ciąża
Terapia
Badania
Lekarze Lekarze
Kontakty/linki Kontakty/linki Polski
Niemiecka książka o toczniu Niemiecka książka o toczniu
Media/lista literatury Media/lista literatury
Grupy samopomocy osób chorych na tocznia Grupy samopomocy osób chorych na tocznia
Forum Forum
Imprezy Imprezy
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
Sztuka/metryczka książki Sztuka/metryczka książki
Sjögren-Selbsthilfegruppe Darmstadt, Rheuma-Liga Hessen e. V. Sjögren-Selbsthilfe

Toczeń-samopomoc   30 Jahre Leben mit Lupus Lupus-SelbsthilfeInformacje o obrazie klinicznym choroby


Jesteście czasem zmęczeni i napięci bez powodu?
Macie często bóle stawów lub bóle kończyn?
Jest wam czasem niedobrze?
Często wypadają wam włosy?
Cierpicie często na bóle głowy?
Śpicie dużo i mimo tego nie czujecie się wypoczęci?
Czasem usta i oczy są podejrzanie suche?
Cierpicie na zapalenie spojówek?
Często macie znów podwyższoną temperaturę lub nie wytłumaczalnie wysoką temperaturę?
Obserwujecie u siebie czasem wysypkę na twarzy w formie motyla lub czerwone plamy w innych miejscach ciała?
Jesteście wrażliwi na światło i żle znosicie słońce?
Byliście już u wielu lekarzy i żaden nie mógł znależć wytłumaczenia waszej choroby?

Nawet, jeżeli odpowiedzieliście na trzy lub cztery pytania "tak", jesteście być może chorzy na toczeń zwany "toczniem rumieniowatym". Mogą również wystą pić inne dolegliwości, na przykład choroby serca, płuc, nerek, biegunka, trudności w koncentracji, skurcze i psychiczne zakłócenia.

Co to jest toczeń?

Toczeń rumieniowaty jest chorobą samouodpornienia, należą cą do zapalnego reumatyzmu przyporzą dkowanego do "kolagenzoy". Istnieją dwie główne formy: toczeń skórny i toczeń rumieniowaty układowy (t.r.u).

Toczeń skórny

U części chorych tylko skóra jest zaatakowana. Toczeń skórny ma różne podrzędne formy. Najczęstszą formą jest tarczowaty toczeń rumieniowaty, przy czym występują charakterystyczne tarczowate czerwono-łuskowate zmiany na skórze. U około pięciu do dziesięciu procent chorych toczeń skórny może przejść w systemiczny toczeń rumieniowaty.

Toczeń rumieniowaty układowy (t.r.u)

To najczęstsza forma tocznia rumieniowatego. Oprócz skóry i stawów mogą zostać dotknięte dalsze systemy organów (wewnętrznych). Typowe zaczerwienienie skóry na twarzy (rumień w kształcie motyla) występuje u mniej niż połowy chorych na tocznia rumieniowatego układowego (t.r.u).

Przeglą d możliwych symptomów w przypadku tocznia rumieniowatego układowego daje poniższa tabela:

Symptomy t.r.u

Występowanie w procentach

Bóle stawów   85
Dolegliwosci ogólne (np. zmęczenie, słaba wydajność) 84
Zmiany na skórze 81
Orzeczenia o nerkach 77
Zapalenie stawu 63
Syndrom Raynauda (zimne palce u rą k i stóp, które stają się białe) 58
Dolegliwości centralnego systemu 54
Zmiany błony śluzowej 54
Dolegliwości żolą dkowo-jelitowe 47
Zapalenie opłucnej żebrowej 37
Zachorowanie na węzly chłonne 32
Zapalenie osierdzia 29
Udzial płuc 17
Zapalenie mięśni   5
Zapalenie mięśnia sercowego   4
Zapalenie trzuski   4

(według: Hettenkofer, Hans-Jürgen: Rheumatologie. Stuttgart: Thieme Verlag, 1998, S. 91)


Czynniki, które mogą wywołać tocznika rumieniowatego

Osiemdziesią t procent chorych na tocznia rumieniowatego układowegoto młode kobiety w wieku od 15 do 45 lat. Na tocznika rumieniowatego ma mianowicie wpływ hormonów płciowych (estrogen). Toczeń pojawia się podczas cią ży lub po przebytej cią ży. Łykanie tabletek antykoncepcyjnych (środków zapobiegają cych cią ży zawierają cych estrogeny) może nasilić chorobę. Nawet, jeżeli zauważycie u siebie podejrzane wahania dolegliwości uzależnione od cyklu miesią czkowego, mogą one wskazywać na tę chorobę.
Typowa dla tocznika rumieniowatego jest wrażliwość na światło słoneczne. Swiatło słoneczne może aktywować chorobę. Dlatego choroba ta pojawia się czasem po ką pielach słonecznych lub po spędzeniu urlopu na południu. Podobnie jak w innych chorobach samouodpornienia, stres fizyczny i psychiczny oddziałuje niekorzystnie na przebieg choroby. Nie tolerowane środki spożywcze i lekarstwa mogą nasilić chorobę.

Właściwa przyczyna zachorowania nie jest jeszcze dziś znana. Przypuszcza się podobnie jak w przypadku innych chorób samouodpornienia, genetyczne uwarunkowanie, które we współdziałaniu z czynnikami zewnętrznymi (wywołaczami) powoduje wywołanie choroby. Podobny obraz choroby, jak toczeń rumieniowaty może wywołać szereg lekarstw (lekowo pobudzony toczeń rumieniowaty). Z reguły dolegliwości znikają po zaprzestaniu zażywania lekarstw.

Diagnoza

Często trwa bardzo długo, aż toczeń rumieniowaty zostanie rozpoznany. Dzieje się tak dlatego, że u kazdego człowieka wystepują różne dolegliwości. U każdego chorego choroba przyjmuje inną postać. Według kryteriów opublikowanych w 2012 roku przez Amerykański Zwią zek Reumatologów muszą wystą pić przynajmniej cztery z siedemnaście dolegliwości, aby móc z dużym prawdopodobieństwem postawić diagnoze wystą pienia tocznia rumieniowatego układowego (tak zwane kryteria SLICC). Udowodniony udział organów nie jest konieczny do postawienia diagnozy występowania tocznia rumieniowatego układowego. Wczesna diagnoza tocznia rumieniowatego układowego nie jest możliwa wedlug kryteriów SLICC z 2012 roku. Chroniczne-przewlekłe formy przebiegu (patrz poniżej) są trudniejsze do zdiagnozowania niż przebiegi nagłe i postępujące napadowo.
Poza tym choroba ta jest wielu lekarzom nieznana, gdyż jest raczej rzadko spotykana. Tylko około 30 - 40.000 ludzi cierpi w Niemczech na toczen rumieniowaty układowy. Z tego powodu lekarze nie potrafią jej często rozpoznać. Wiele kobiet chorujących na tę chorobę uchodzi za symulantki.

Lekarzem specjalistą, który stawia diagnozę i zaleca leczenie tej choroby jest internista, który jest jednocześnie reumatologiem. Chorobę tę można rozpoznać po pewnych wynikach badania krwi. W tym celu muszą być zbadane przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) oraz inne autoprzeciwciała, na przykład przeciwciała anty nDNA. Diagnoza brzmi najpierw często "kolagenoza", jeżeli na podstawie dolegliwości i wyników badania krwi nie może być postawiona dokładniejsza diagnoza. Leczenie jest takie same. Są różne mieszane formy między tocznikiem rumieniowatym a innymi kolagenozami jak zespol Sjoegrena, sklerodermia lub syndrom antyfosfolpidowy.

Przebieg

U około dwóch trzecich chorych choroba przebiega skokowo. Około połowa chorych nie ma między skokami choroby żadnych lub prawie żadnych dolegliwości (remisja). U drugiej połowy chorych między skokami choroba jest nadal aktywna (częściowa remisja).
U około jednej trzeciej chorych choroba ma przebieg chroniczno-postępujący, co oznacza, że nie występują żadne napady, a choroba postępuje powoli.

Obecnie w medycynie nie są znane jeszcze żadne wartości laboratoryjne, na podstawie których można dokładnie ocenić aktywność tocznia rumieniowatego. Ani opadanie krwinek czerwonych ani ilość autoprzeciwciał (ANA) nie odzwierciedla jednoznacznie aktywności choroby. C-reaktywna proteina (CRP) jest w przypadku tocznia rumieniowatego nawet podczas zwiększonej aktywności choroby tylko nieznacznie podwyższona. Wydaje się, że przybranie aktywności choroby najlepiej wskazuje zwiększenie przeciwciał anty nDNA oraz zmniejszenie dopełniacza. Aby móc ocenić aktywność choroby, konieczne jest zestawienie wyników klinicznych oraz badań laboratoryjno-technicznych, przy czym wyniki kliniczne są podstawą. Ponieważ nie ma pewnych wskaźników dla aktywności choroby tocznia rumieniowatego i udziału organów w stadium początkowym, często nie może on zostać zdiagnozowany, często nie docenia się powagi obrazu choroby.

Leczenie

Leczenie tocznia rumieniowatego odbywa się według następującego stopniowego schematu:

środki bólowe
kortyzon
leki antymalaryczne (chlorochina)
immunosupresataty (azatiopryna, cyklosporina A, mykofenolatmofetil), Belimumab
środki cytostatyczne (metotrexat, cyclofosfamid).

Wyliczone zostały powyżej lekarstwa od lekkich do ciężkich. Celem tych lekarstw jest stłumienie zapalenia i nadmiernej aktywności systemu immunologicznego. Lekarstwa działają w różnych miejscach procesu choroby, jednakże nie istnieje terapia przyczynowa, usuwająca przyczynę choroby.

Zażywanie lekarstw zależy po pierwsze od nasilenia choroby. Lekarstwa antymalaryczne działają przy toczniku rumieniowatym szczególnie dobrze na objawy skórne i problemy ze stawami. Immunosupresaty oraz środki cytostatyczne stosowane są przy ciężkich przebiegach choroby. Na chorych ze skokowym przebiegiem choroby z reguły lepiej działają dziś dostępne lekarstwa niż na chorych chronicznie i przewlekle.

Badania medyczne w klinikach uniwersyteckich koncentrują się głownie na rozwój nowych metod leczenia dla najcięzszych form skokowych tocznia rumieniowatego układowego, na który cierpi około pięć procent wszystkich chorych na toczeń rumieniowaty (n. p. autologowa transplantacja komórek macierzystych). Dla większości chorych na tocznia rumieniowatego nie rozwinięto w przeciągu ostatnich dziesiątek lat żadnych nowych lekarstw. Jest to uwarunkowane tym, że rozwój nowych procesów leczenia nie opłaca się dla przemysłu farmaceutycznego z powodu małej ilości pacjentów.
Im wczesniej rozpocznie się leczenie, tym większy wpływ można uzyskać na przebieg choroby. Jeżeli choroba zostanie rozpoznana i leczona bezpośrednio po jej wybuchu, chorzy na tocznia mają dziś normalną długość życia. Jakość życia może zostać jednak ograniczona w większym lub mniejszym stopniu.(Ta strona została zaktualizowana 26.2.2024)Tutaj znajdziecie Państwo dalsze informacje o obrazie choroby:

NADZIEJA - MED Przychodnia Lekarska http://www.nadzieja.com.pl/
Niemiecko-angielskie słowniki i inne słowniki: https://www.dict.cc/
LEO (niemiecko-angielski słownik) https://dict.leo.org/Faces of Lupus - Jeżeli klikniecie na ten obrazek, to zobaczycie, że ludzie chorzy na toczeń są tacy sami jak Ty i ja!Za informacje, które oferowane są w podanych tutaj adresach internetowych nie możemy przejąć odpowiedzialności. Wszystkie informacje są poadne bez gwarancji. Obowiązuje podane na stronie internetowej https://www.disclaimer.de wyłączenie odpowiedzialności cywilnej.


Top


Odpowiedzialność za treść i układ nieniejszej strony web:
Dipl.-Psych. Dorothea Maxin - Gervinusstr. 47, D-64287 Darmstadt - Niemcy - Kontakt